ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ Αικατερίνη
Αριθμός Προσφυγής : 10966/10
Ημερομηνία Απόφασης : 24-10-2023
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ141509/2013 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,άρθρο 13 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ,δικαιώματα και υποχρεώσεις αστικής φύσεως,αποτελεσματική προσφυγή,εύλογος χρόνος διαδικασίας
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών