ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : L.E.
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 71545/12
Ημερομηνία Απόφασης : 21-01-2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ14909/2016 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 4 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,άρθρο 13 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ,άρθρο 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών