ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ, Α.Ε. ΜΑΝΔΥΛΑΣ, ΚΩΣΤΑΚΟΥ, ΓΚΡΑΒΑΝΗΣ
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 63584/10, 72018/10, 72793/10, 39868/11
Ημερομηνία Απόφασης : 17-03-2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ49566/2016 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,εύλογος χρόνος διαδικασίας
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης :