ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος, ΔΑΒΑΡΑΚΗΣ Ζαχαρίας
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 46811/11
Ημερομηνία Απόφασης : 07-04-2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ59469/2016 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,εύλογος χρόνος διαδικασίας
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών