ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Παναγιώτης & ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ Σωκράτης
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 31023/12, 62672/13
Ημερομηνία Απόφασης : 08-02-2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ27776/2018 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : εύλογος χρόνος διαδικασίας,άρθρο 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης :