ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Ευστράτιος
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 73087/17
Ημερομηνία Απόφασης : 05-11-2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ154519/2020 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 10 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών