ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 1, Ν 3086/2002).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
10
ΑΠΡ
Ανακοίνωση Την 1 Απριλίου 2019, το Ευρ. ΔΔΑ εξέλεξε νέο Πρόεδρο του, τον Έλληνα δικαστή και Αντιπρόεδρο του δικαστηρίου αυτού, Λίνο-Αλέξανδρο Σισιλιάνο. Ο κος Σισιλιάνος θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα στις 5 Μαΐου 2019.
10
ΑΠΡ
Τελικός πίνακας επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πλήρωση 56 κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων ΝΣΚ Τελικός πίνακας επιτυχόντων (όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την κλήρωση μεταξύ όσων ισοβάθμησαν) του διαγωνισμού για την πλήρωση 56 κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων ΝΣΚ.
08
ΑΠΡ
Πίνακας επιτυχόντων διαγωνισμού για την πλήρωση 56 κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ- ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΝΣΚ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 403/2018 (Γ΄1389). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΣΩΝ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝ.