ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 3, Ν 4831/2021).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
16
ΜΑΪ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 262/2022 Απόφαση της Προέδρου του ΝΣΚ, για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 1-6-2022.
09
ΜΑΪ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. Ανάρτηση του Πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού για την πλήρωση σαράντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Ν.Σ.Κ., που προκηρύχθηκε με την απόφαση της Προέδρου του Ν.Σ.Κ. με αριθμό 482/2021 (Γ΄2894), με ημερομηνία έναρξης την 18η Μαρτίου 2021.
20
ΑΠΡ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κατάρτιση προγράμματος διεξαγωγής τελικού-προφορικού σταδίου του Διαγωνισμού για την πλήρωση σαράντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) που προκηρύχθηκε με τη με αριθμό 482/2021 (Γ΄2894) απόφαση της Προέδρου του Ν.Σ.Κ., πρόσκληση συμμετοχής των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, κατανομή αυτών σε ημέρες και ώρες και παροχή οδηγιών για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.