Επιστροφή

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τις Διευθύνσεις του Ν.Σ.Κ.

26
Σεπ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τις Διευθύνσεις: α) Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης, β) Οικονομικών Υποθέσεων και γ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.).

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο σε αυτόν τον σύνδεσμο.