Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ-DPO) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και τον ν. 4624/19 (Α’ 137)

13
Μαρ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ-DPO) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και τον ν. 4624/19 (Α' 137).