ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προσφεύγων : ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Γρηγόρης
Εναγόμενο Κράτος : κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Προσφυγής : 29381/09, 32684/09
Ημερομηνία Απόφασης : 07-11-2013
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΝΣΚ : ΔΑΠ150477/2013 (ΚΥ)
ΕΣΔΑ διατάξεις : άρθρο 14 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ,αποτελεσματική προσφυγή,προστασία οικογενειακής ζωής,προστασία ιδιωτικής ζωής,άρθρο 13 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ,άρθρο 8 - ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
Διατακτικό : Παράβαση
Μέτρα Συμμόρφωσης : Καταβολή Επιδικασθέντων Ποσών