Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 579/2022

4
Νοε
Τροποποίηση της απόφασης της Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) με αριθμό 367/07-07-2022, περί τοποθέτησης διοικητικών υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες του Ν.Σ.Κ., όπως επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο