Επιστροφή

​Απόφαση έκδοσης προκήρυξης-πρόσκλησης μετάταξης υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Γραφεία Νομικού Συμβουλίου στην Κομοτηνή, στη Σύρο και στη Χαλκίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

11
Οκτ

Απόφαση έκδοσης προκήρυξης-πρόσκλησης μετάταξης υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), πέντε (5) του κλάδου – ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ενός (1) του κλάδου – ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Hardware-Software), ενός (1) του κλάδου – ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, δύο (2) του κλάδου - ειδικότητας ΔΕ Υποστηρικτικού Προσωπικού/Γενικών Καθηκόντων και στα Γραφεία Νομικού Συμβουλίου στην Κομοτηνή {ενός (1) του κλάδου – ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού}, στη Σύρο {ενός (1) του κλάδου – ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού} και στη Χαλκίδα {ενός (1) του κλάδου – ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού}