Διαγωνισμός 2021-2022 για την πλήρωση 43 κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Ν.Σ.Κ.
Ημερομηνία Έναρξης :18/03/2022
Κατάσταση : Έληξε