Επιστροφή

3η έκδοση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ του Ε.Δ.Δ.Α.

9
Αυγ

Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μεταφράσθηκε στα ελληνικά η 3η έκδοση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ του Ε.Δ.Δ.Α. Η εν λόγω έκδοση είναι διαθέσιμη μέσω του site του Ε.Δ.Δ.Α. αλλά και στον ακόλουθο σύνδεσμο (link): http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ELL.pdf