Επιστροφή

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (για το διάστημα 03-05/03/2023)

14
Μαρ

Με το παρόν έγγραφο βεβαιώνεται η αδυναμία λειτουργίας της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων "e-Υπηρεσίες" του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από την Παρασκευή 03/03/2023 στις 16:00 έως την Κυριακή 05/03/2023 στις 22:30.