Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26
Ιουν

Εξαιτίας βλάβης στο υποστηριζόμενο από το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» τηλεφωνικό μας κέντρο, η τηλεφωνική επικοινωνία με την Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου Κράτους (ΚΥ ΝΣΚ) έχει καταστεί προσωρινά ανέφικτη.

Μόλις αποκατασταθεί η σχετική βλάβη, θα εκδοθεί νεότερη ενημερωτική ανακοίνωσή μας .

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ. TOY Ν.Σ.Κ.