Επιστροφή

Ανακοίνωση

1
Αυγ
Απόφαση έκδοσης προκήρυξης – πρόσκλησης μετάταξης ενός (1) διοικητικού υπαλλήλου με μεταφορά της οργανικής θέσης, στο Δικαστικό Γραφείο Κέρκυρας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)