Επιστροφή

Ανακοίνωση

18
Φεβ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγράφων κτηματολογικών σχεδίων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εκτιμώμενου κόστους 10.000,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2020.