Επιστροφή

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

25
Φεβ
Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία και σε περιφερειακά Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους.