Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

8
Απρ
Ανακοίνωση - πρόσκληση ενδιαφέροντος σε δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στην διαιτητική διαφορά στο London Court of International Arbitration (L.C.I.A.) μεταξύ της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε." και των Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς και υποβολή σχετικών οικονομικών προσφορών.