Επιστροφή

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. 2024

19
Φεβ

Ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων συμμετεχόντων και αποκλειομένων απο τον διαγωνισμό για την πλήρωση 38 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών πληρεξούσιων στο Ν.Σ.Κ.