Επιστροφή

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. 2024

14
Φεβ

Ανάρτηση πινάκων συμμετεχόντων και αποκλειομένων από τον διαγωνισμό για την πλήρωση 38 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών πληρεξούσιων στο Ν.Σ.Κ.