Επιστροφή

Aνάρτηση σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου, με τίτλο: «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του».

7
Ιουν
Αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/minfin/?p=10609  για δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο  νόμου,  με τίτλο: «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Ιουνίου 2021.