Επιστροφή

Αποκατάσταση της λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

27
Ιουν

Σας ενημερώνουμε ότι η βλάβη στο υποστηριζόμενο από το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» τηλεφωνικό μας κέντρο, έχει αποκατασταθεί.

Από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ.