Επιστροφή

Απόφαση 79/2022 της Προέδρου του ΝΣΚ

7
Φεβ
Απόφαση 79/2022 της Προέδρου του ΝΣΚ, για την εφαρμογή  μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 14-02-2022.