Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 536/2023

13
Δεκ
Τροποποίηση της απόφασης Προέδρου του Ν.Σ.Κ. «Συγκρότηση Τμημάτων, καθορισμός συνθέσεων Τακτικής Ολομέλειας και Τμημάτων του Ν.Σ.Κ. για το δικαστικό έτος 2023-2024 και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Ολομελειών και Τμημάτων», με αριθμό 349/2023, όπως ισχύει.