Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν.Σ.Κ. 522/2021

20
Δεκ
Απόφαση 522/2021 της  Προέδρου του ΝΣΚ, για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και  1-1-2022.