Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 161/2022

21
Μαρ
Απόφαση της  Προέδρου του ΝΣΚ,  για την εφαρμογή  μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 28-03-2022.