Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 178/2022

28
Μαρ
Απόφαση της Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 178/2022  για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 04-04-2022.