Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 194/2024 (ΦΕΚ Β΄2559/1-5-2024)

29
Απρ

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) (ΦΕΚ Β΄2559/1-5-2024)