Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 203/2023

2
Μαϊ
Μερική τροποποίηση της απόφασης Προέδρου του Ν.Σ.Κ περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με αριθμό 333/24-06-2022