Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 216/2023

8
Μαϊ
Ορισμός επικεφαλής του Αυτοτελούς Γραφείου Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)