Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 244/2024

7
Ιουν
Τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).