Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 274/2024

8
Ιουλ

Τροποποίηση της απόφασης Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με αριθμό 539/13-12-2023, κατά το Κεφάλαιο «ΙΙΙ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ».