Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 407/2023

3
Οκτ
Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε διοικητικούς υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) - Απαλλαγή διοικητικού υπαλλήλου της Κ.Υ. από παράλληλα καθήκοντα.