Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 419/2022

16
Αυγ
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο τη συγκέντρωση, διαχείριση και νομική επεξεργασία δικαστικών αποφάσεων με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο και τον εμπλουτισμό με αυτές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), στο πλαίσιο της υφιστάμενης σε αυτό σχετικής λειτουργικότητας ή αναβάθμισής της.