Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 486/2023

16
Νοε
Ορισμός Επικεφαλής του Αυτοτελούς Γραφείου Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)