Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 503/2023

11
Δεκ
Έκδοση Επισημειωματικών Πράξεων σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4831/2021, με αριθμό 503/2023 (Β' 6892).