Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 507/2021

6
Δεκ
Απόφαση 507/2021 της  Προέδρου του ΝΣΚ,  για την εφαρμογή  μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και  13-12-2021.