Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 509/2022

5
Οκτ
Κατάργηση του Σχηματισμού Διαφορών Δικαιοδοσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)