Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 539/2023

13
Δεκ

Τροποποίηση απόφασης Προέδρου με αριθμό 349/2023

«Καθορισμός των Σχηματισμών Δικαστικών και Εξωδίκων Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και των επιμέρους Γραφείων τους. Κατανομή των υποθέσεων στα Γραφεία, τοποθέτηση Προϊσταμένων σε αυτά και ρύθμιση θεμάτων εποπτείας και λειτουργίας τους»