Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 545/2022

21
Οκτ
Ορισμός Υπευθύνου Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών και αναπληρωτή αυτού.