Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 549/2021

4
Ιαν
Απόφαση 549/2021, της  Προέδρου του ΝΣΚ,  για την εφαρμογή  μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και  17-1-2022.