Επιστροφή

Απόφαση Προέδρου ΝΣΚ 560/2022

31
Οκτ
Σας γνωστοποιούμε την υπ' αριθμ. 560/2022 Απόφαση Προέδρου, που αφορά στη συγκρότηση του Θεματικού Σχηματισμού εθνικών και διεθνών διαιτησιών (Domestic and International Arbitration Department/D.I.A.D.) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του, όπως επισυνάπτεται στο σχετικό έγγραφο.