Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 578/2022

4
Νοε
Τροποποίηση της απόφασης της Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) με αριθμό 365/07-07-2022, περί κατανομής των θέσεων του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ. στις Υπηρεσιακές Μονάδες του, όπως επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.