Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 601/2022

14
Νοε
Ενημερωθείτε για την υπ' αριθμ. 601/2022 Απόφαση της Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σχετικά με τον ορισμό του επικεφαλής του Αυτοτελούς Γραφείου Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), όπως επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.