Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 629/2022

29
Νοε
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)