Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 632/2022

30
Νοε
Ορισμός μελών του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)