Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 676/2022

19
Δεκ
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την επεξεργασία των διατάξεων που ρυθμίζουν το σύστημα επιθεώρησης των Λειτουργών και των Υπηρεσιακών Μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).